Svěřenské fondy nejsou jen pro bohaté

Mnoho lidí se mylně domnívá, že svěřenské fondy jsou pouze výsadou bohatých, ve skutečnosti můžete čerpat výhody fondů, i když mezi bohaté nepatříte. Svěřenské fondy se postarají o váš majetek nejen během vašeho života, ale i po smrti, kdy bude rozdělen podle vašich instrukcí. Ušetříte tak rodinný majetek, čas a vyhnete se zbytečnému a zdlouhavému papírování.

Existuje mnoho důvodů, proč si svěřenský fond založit, včetně vyhýbání se prozkoumání závěti. Přestože existuje mnoho rad a návodů, jak si svěřenský založit, není je to právně komplikované, proto se raději obraťte na odborníky. Alphacitizen.com je web, kde objevíte zkušené profesionály se zkušenostmi v oblasti svěřenských fondů.

O dědictví je postaráno

Mezi časté důvody, proč si založit svěřenský fond, je vyhnout se prozkoumání závěti. Pokud mají být vaše aktiva a majetek rozděleny podle vaší vůle, soudce určuje platnost závěti. Fond umožňuje vašim potomkům obejít tento proces a získat přístup k majetku rychleji. Navíc se vaše rodina může vyhnout zbytečným poplatkům.

Flexibilita při nakládání s majetkem

Obmyšlený, kterého zakladatel určí, je dědicěm fondu, ovšem může z něj čerpat již za života zakladatele. Zakladatel může určit jak vysoké částky a v jakých časových intervalech je obmyšlený obdrží.

Finance na vzdělání

Dalším běžným důvodem, proč jsou založeny svěřenské fondy, je placení za vzdělání. Ať už poskytovatel grantu platí pro jedno dítě nebo více, vysokoškolský fond nabízí flexibilitu v tom, jak a kdy jsou peníze vyplaceny na vzdělávání. Zakladatel obvykle stanoví, zda budou vypláceny celé náklady na školné každého dítěte, a poté mohou být zbývající aktiva ve fondu rovnoměrně rozdělena mezi všechny děti. V některých případech budou mít děti různé finanční potřeby – například pokud jedno dítě navštěvuje lékařskou fakultu, zatímco jiné jednoduše získá bakalářský titul. Osoba zřizující svěřenský fond se může rozhodnout dát každému dítěti stejnou částku, bez ohledu na náklady na vzdělání, nebo poskytnout různé částky v závislosti na nákladech na vzdělání každého dítěte.