Podpořte dětskou fantazii za pomoci zábavné knihy

Knížka „Tajemství jedné knihy aneb Ze života knižních skřítků“ je určena pro děti od 5-10ti let. Nenásilnou, zábavnou i humornou formou se snaží přivést děti ke čtení, ke knihám, ale i k zamyšlení nad okolním světem, ke svým kamarádům. Snaží se podnítit děti, aby přemýšlely o příběhu, který čtou a zkusily domyslet, jak by se zachovaly, jak by příběh mohl skončit. Tím v nich prohlubuje samostatné myšlení, schopnost utvořit si vlastní názor, podněcuje fantazii. Její nedílnou součástí jsou zábavné úkoly, omalovánky, komiksy, doplňovačky, děti spoluvytváří příběh, zdokonalují se jejich výtvarné schopnosti, Díky interaktivní povaze knihy je možné ji považovat i za jakousi formu „památníku“, po letech se děti mohou ke knize vrátit a podívat se, co vytvořily.