V nepřetržitém provozu je důležitá plynulost. Méně prostojů znamená vyšší zisky

Nepochybujeme o tom, že vám neříkáme nic nového. Přesto je to v řadě firem stále obrovský problém. Často se vyhazují peníze oknem, protože podnik je jednoduše neefektivní. Obvykle jsou nepřetržité provozy výrobní podniky, kde vše musí běžet naprosto hladce. Vše je také zpravidla ošetřeno řadou předpisů, které upravují chování zaměstnanců. Díky novým technologiím však můžete dosáhnout výrazně lepších výsledků.

Projektory jako moderní řešení

Typickou charakteristikou výrobního podniku je velké množství zaměstnanců, přičemž na jedné ploše se pohybuje také mnoho techniky. Bezpečnost práce tak musí být na prvním místě. Ve výrobní hale totiž samozřejmě najdeme mnoho křížení, kde se potkává právě technika a chodci. Tady je nutno ochránit zejména zdraví pracovníků, ale také zajistit, aby se manipulační a jiná technika pohybovala co nejplynuleji. V opačném případě nás to stojí peníze.

Abychom něčeho takového mohli dosáhnout, potřebujeme využít efektivních nástrojů, které nám to umožní. Pomocí speciálních projektorů, které nabízí firma Visap.cz, je možné promítat nejrůznější symboly na podlahu. Tyto projektory mohou být umístěny přímo na manipulační technice a podávat informace třeba o směru jízdy. Díky tomu je možno zajistit:

  • Vyšší bezpečnost práce zaměstnanců
  • Plynulý chod provozu bez prostojů

Zaměstnanci se tak mohou pohybovat ve výrobní hale a vědět, co se děje kolem nich. Zároveň to nezdržuje pohyb techniky po pracovišti. Tento systém se jednoduše nazývá podlahová LED projekce. Ve firmách, kde tuto technologii nasadili, si bez ní již každodenní provoz prakticky nedokáží představit. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že řidiči manipulační techniky často nemají nejlepší výhled před sebe. Kolizní situace tak bez moderních technologií mohou vznikat opravdu velmi často.

Prevence rizik

Rozhodně se vyplatí nebrat bezpečnostní rizika na lehkou váhu. Výše uvedená technologie může dopředu varovat před hrozícím nebezpečím a vůbec zamezit vzniku nebezpečné situace. Speciální projektory tak dají vašim zaměstnancům oči i tam, kde je mít nemohou.